آخرین تغییرات قوانین داوری والیبال

ورزشی

حلول ماه مبارک رمضان پیشاپیش مبارک

رمضان

لیبرو

اگر لیبرو بجای بازیکنی داخل زمین شد وپس از خروج لیبروی اول بدون خروج بازيكن ليبروي دوم وارد مي شود

توپ

تايلند

قانون جدید

توپی که از روی آنتن می گذرد و وارد زمین حریف می شود قابل بازی  می باشد.

 

فدراسیون

۱
۲

 

 ///////////////////////////////


ساعت فلش